Συνεργάτες

Η ΦΑΙΔΡΑ ΜΕΠΕ είναι επίσημος συνεργάτης από το έτος 2006 με το εγκεκριμένο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.» (http://www.electrocycle.gr). Προχωρά σε συνεργασίες με ΟΤΑ (Δήμους, Περιφέρειες), με εταιρείες αλλά και με ξενοδοχεία σε όλη την Ελλάδα με σκοπό την ορθολογική, ολοκληρωμένη διαχείριση όλων των ειδών των Αποβλήτων Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).


Η ΦΑΙΔΡΑ αναπτύσσει συνεχώς τις συνεργασίες με τους Ο.Τ.Α. του Νομού Αττικής.

Σήμερα έχει συμβάσεις με τους εξής Δήμους:

 


footer